Mindeord: Egon fra Kjellerup var opdateret til det sidste

Sideløbende med sit arbejde som først landmand i Vinkel og senere blandt andet ejendomsmægler og graver engagerede Egon Jæger fra Kjellerup sig ihærdigt i samfundet omkring sig

MINDEORD: Avisen har modtaget følgende mindeord om Egon Jæger fra hans familie:

Egon Jæger, Silkefyren 9 i Kjellerup, døde 2. december - 91 år, han fik et liv længere end de fleste.

Med ham mistede familien en højt elsket mand, far, morfar, oldefar og broder.

Egon blev som ung uddannet til landmand, og som den ældste af søskendeflokken var det ham, der skulle overtage husmandsstedet Nabevej 1, Vinkel. Inden han overtog fødehjemmet i 1961 arbejdede han som kontrolassistent og fodermester.

Sideløbende med livet som landmand engagerede han sig i samfundet omkring sig. Først som menigt medlem af Vinkel Sogneråd, og siden blev han valgt som kasserer efter sin onkel - Ejner Jægers død.

Han fik senere ved sammenlægningen og dannelsen af Viborg Kommune tilbudt en stilling der, hvilket han dog afslog, da han på det tidspunkt havde en børneflok på fem og en gård at passe. Han indrømmede senere, at stillingen skulle han nok have takket ja til - men som hans motto var: det nytter ikke noget at fortryde.

Selvforsynende på gården

Livet på gården i Vinkel var enkelt, og familien var stort set selvforsynende - i dag en ultra moderne måde at leve på. Men tiderne skiftede, og livet som landmand blev sværere, og som den forandringsparate mand, Egon Jæger var, forsøgte han sig med en større gård på 60 tønder land i Kistrup, inden han helt opgav landmandsfaget og flyttede til Overlund for at ernære sig som ejendomsmægler - en branche stærkt udfordret af tidens tårnhøje inflation. Derfor fulgte efter kort tid med andet job på Viborg Slidbanefabrik, hvor han blandt andet blev tillidsmand, inden han til sidst blev ansat som graver ved Hørup Kirke.

Egon Jæger var lige til det sidste en aktiv mand, ikke kun til fods, på cykel og i haven, men parallelt med sit erhverv som graver havde han sin forretning med at ordne regnskaber og selvangivelser for private og små virksomheder. Han bidrog med sin viden og talenter, til han var langt over 80 år.

Han var meget aktiv i foreningslivet: Pensionistforening, pensionistklub, Fodslaw, svømning og gymnastik, hvor han blandt andet var kasserer.

Han dyrkede sine grøntsager og passede sin have - og ikke mindst sin store familie.

Han levede på mange måder et sundt og aktivt liv.

Det blev til 91,58 år eller 33.449 dage.

Social retfærdighed

Egon Jæger kunne umiddelbart synes som en stille person. Han gjorde ikke så meget væsen af sig. Men hvis man lyttede efter hans historie, opdagede man et menneske, som interesserede sig for både det globale, det nationale og det lokale samfund. Hans værdimæssige kompas var i den henseende social retfærdighed: at enhver skal gøre sit bedste - men at de bredeste skuldre skal bære det tungeste læs. Det var for ham vigtige værdier - for at få en stærk sammenhængskraft og et samfund i balance.

Han var socialdemokrat det meste af sit liv - nærmest glødende.

Og på trods af skrantende helbred var han opdateret lige til det sidste.