Nazisternes mindelund

MINDESTEN Det er meget svært at ribbe op i disse sager, men som barn af krigen, hvor familien var indblandet, er det svært at være tavs. Dele af familien sejlede illegalt til England. Tysk militær tog såvel mit hjem som vort sommerhus. Jeg lever som en positiv europæer. Og fortsætter som sådan, men noget skal huskes af hensyn til fremtidens ro og sikkerhed for demokratiet.

Nuværende genopdukken af nazisternes mindelund ved Kongensbro kan kun behandles på én måde - men i øvrigt med fuld respekt for de følelser, der altid må respekteres hos de folk, der mister sine kære:

Mindelunde på offentlige arealer for nazistiske aktiviteter kan ikke finde sted. Ej heller hvis oprettelsen har krævet offentlige tilladelser eller godkendelser.

Hvad der symboliseres tilladt på private arealer må fremgå af lovgivningen, som kan formes afhængigt af udvikling, færdselsregler samt fællesregler for et demokratisk samfund. Hvad der er heltemod eller terror bestemmes af sejrherrerne. Alt er ikke en følelsessag i så henseende, men et spørgsmål om at turde melde klart ud, hvad der accepteres. Dermed er personlig sorg ikke vurderet.