Sludder om naturnationalparker fra Kristian Pihl Lorentzen

NATURNATIONALPARKER I Midtjyllands Avis 5. oktober fortsætter Kristian Pihl Lorentzen Venstres korstog mod de kommende naturnationalparker. Det er helt uforståeligt, at Venstre har gjort det til en mærkesag at forhindre dette store fremskridt for naturen, og heldigvis er danskerne også enige.

I en undersøgelse foretaget for Epinion for Danmarks Naturfredningsforening udtrykker hele 71 procent af danskerne, at de er enige i, at naturnationalparker er en god ide. Kun ni procent er modstandere, men til gengæld larmer de meget i debatten.

På tværs af blå og røde partier er der stor opbakning til naturnationalparkerne, og det er med god grund.

Kristian Pihl Lorentzen sætter gang på gang spørgsmål ved, om det nu kan passe, at vi har en biodiversitetskrise.

I Socialdemokratiet er vi ikke i tvivl.

For kigger vi på Den danske Rødliste, så dokumenterer denne sort på hvidt, at en stor del af Danmarks vilde dyr, planter og svampe er i risiko for at uddø for altid.

Rødlisten konkluderer også, at arterne mangler levesteder såsom dødt ved, dyreafførring, blomster og levende planter for at kunne overleve.

Det er netop det, vi kan skabe med naturnationalparkerne, hvor vi giver naturen mulighed for at udvikle sig på egne præmisser.

Det er også derfor, der skal udsættes store græssere, som er med til at lave nye levesteder til en række dyr og plantearter.

Jeg er stolt af, at vi har vedtaget at lave 15 naturnationalparker. Det kommer til at gøre en konkret forskel for biodiversiteten, og samtidig give fantastiske naturoplevelser for danskerne.

Der vil stadig være masser af plads til landbrug, skovdrift og vedvarende energi.

Men nu er det tid til, at vi også gør noget for naturen. For vores børn og børnebørn skal ikke kunne læse i historiebøgerne, at det var på vores vagt, at hundredvis af arter forsvandt fra Danmarks natur.