Vores skove

SKOVE Naturen er der jo ikke mere. Vi har kultur. Vi har bredt os uhæmmet. De få steder hvor naturen har lidt tilbage, vil man indhegne, så for eksempel grævlingen kan få fred i skoven. Problemet er, at vi ikke respekterer de dyr som lever i skovene. Vi vader eller cykler ind over deres leveområder, vi respekterer ikke de stier som er anlagt til os for at give dyrene fred.

Men vi bliver nødt til at passe på de dyr, som er i indhegningen. De kan jo ikke flytte sig efter behov.

Hegner vi ikke ind, forsvinder de sidste sommerfugle og med dem resterne af mikrodiversiteten. Og når den er væk, forsvinder vores livsgrundlag.

Desværre er det ikke nok at hegne lidt ind i Danmark. Vi har et verdensomspændende problem, med hensyn til den sidste rest af natur.

Mange nationer har for eksempel indset, at den stærkt forøgede skibstraffik stresser hvaler - og de har derfor indført havområder som ikke må besejles. Det svarer lidt til det at hegne skovområder ind. Men områderne skal have en vis størrelse for at dyrene kan klare sig.

Lidt lettere til vands end til lands!