Den rigtige motorvej ligger ikke tæt på Kjellerup

MOTORVEJ Rasmus Viuff skriver i sin leder 10. februar: »Når en vej koster over tre milliarder kroner og tager mere end en håndfuld år at bygge, skal man tænke sig om, når det gælder placeringen.«

Det er helt rigtigt, men det ser ikke ud til, at han selv følger rådet i sin anbefaling af en østlig linjeføring, der skal gå tæt forbi Kjellerup.

Den rigtige linjeføring er den, der giver mest værdi til samfundet, og her er østlinjen den ringeste af de foreslåede.

Østlinjen kan måske have en marginalt positiv effekt for Kjellerup By, men det kan kun blive en meget lille forbedring i forhold til de eksisterende forhold.

Kjellerup By har allerede fine forbindelser mod nord til Viborg og mod syd til Silkeborg og motorvejen via rute 52. Selv om rute 52 er hårdt belastet i myldretiderne, er det ikke så hårdt, at trafikken går i stå, og udenfor myldretiderne glider trafikken jævnt.

Fra Kjellerup vil man med fordel kunne bruge østlinjen, hvis man skal på A13 nord for Viborg. Ved andre destinationer vil der ikke være nogen fordel i forhold til eksisterende ruter.

Østlinjen vil give store gener for mange borgere i Silkeborg Kommune, da den skal føres helt fra rute 26 tæt forbi Demstrup, Vium, Vattrup og Hauge til Klode Mølle.

Samfundsmæssigt vil østlinjen ikke give nogen markant forbedring. Den forbinder ikke til nogen erhvervsområder i hverken nord eller syd, og den går udenom Viborgs erhvervsliv, der mest ligger mod vest. Erhvervslivet i områder mod vest fra Viborg som for eksempel Skive vil være koblet helt af.

Passage øst om Viborg vil belaste store boligområder, da det er her, Viborg primært udvider sine bosættelser.

Det påstås, at en motorvej tæt på Kjellerup vil give stor udvikling til byen, og her henvises der til Silkeborg og Herning, men det er ikke rigtigt, at en motorvej i sig selv vil betyde udvikling. Den vil kun give udvikling, hvis den forbinder til noget, der vil understøtte en udvikling. Herning havde allerede et stærkt erhvervsliv før, den blev forbundet til motorvejen, og Silkeborg nyder godt af at ligger mellem de to store erhvervsområder i Herning og Aarhus.

Man kan se på erfaringerne fra Brønderslev Kommune. De har haft to motorveje i kommunen gennem en snes år, og den eneste by, der har haft gavn af en motorvej tæt på, er Hjallerup, der fungerer som soveby for erhvervsområderne i Aalborg-Nørresundby-området.