Avisen udpeger »den rigtige« motorvej

MOTORVEJ Lokalredaktøren i Kjellerup optræder i lederen 10. februar 2023, som en rigtig »besserwisser«. Han er på et korstog for at få motorvejen tæt på Kjellerup for at skaffe udvikling til byen.

Som bekendt var korsridderne kolde overfor hvordan de behandlede ikke-rettroende, og det synes Rasmus Viuff også at være i forhold til de mennesker, der ikke har forstået at Hærvejsmotorvejens hovedformål er at redde Kjellerup fra stagnation og tilbagegang.

Hans tro på frelse for byen har ikke baggrund i hidtidige erfaringer om mindre byers andel i væksten fra motorvejsanlæg, medmindre disse byer er strategisk beliggende ved trafikknudepunkter eller nær en større vækstby.

Alligevel kaster han sig ud i at finde argumenter, som skal modarbejde de formastelige vantro, der ikke har peget på vejføringer tæt på Kjellerup.

Hans argumenter virker søgte, og nærmest malplacerede, for eksempel når han mener, at larm i nærheden af Kompedal er et større samfundsproblem end larmen tæt på folks boliger.

Han mener, at vejen skal placeres mellem Kjellerup og Thorning for også at sikre udvikling i Thorning! - mon ikke en placering vest for Thorning lige så godt eller måske bedre kan sikre disse muligheder?

At Thorning ved et vestligt forløb samtidigt undgår en støjbelastning af de nye boligområder og en krydsning af Tange ådal tæt ved Neder Kjærsholm, er der vist mange, der er tilfredse med. Når jeg, og mange hundrede andre, har deltaget aktivt i debatten og høringsfasen om motorvejens forløb, føler jeg mig faktisk trådt på af »besserwisseren« fra Kjellerup.

Det er en hån mod vores indsats for at bidrage med saglig viden i denne proces, at han - uden særlige forudsætninger - opstiller sig som dommer over nogle af de fremførte løsningsforslag.