Politikere kan blive midtjyske sø-helte

BEVARELSE I foråret 2021 afsluttede fire kommuner og fem andre interessenter et fire måneder langt forløb sammen for at finde en fælles løsning ved Tange Sø. En meget grundig proces, hvor alle sten blev vendt. Resultatet blev en klarhed om at være uenige.

DN og de nationale lystfiskere vil af med søen. Favrskov, Randers og friluftsrådet ville grave i flere år og for hundrede af millioner kroner for at lede åen helt udenom søen. Viborg, Silkeborg, ejerne, de lokale fiskere og vores egen forening var tættere på hinanden: Lad søen leve. Bevar de lokale forhold og værdier. Find en vandringsløsning, der er til at arbejde med og til at betale - og måske senere kan »forlænges« med et såkaldt spunset forløb, hvis det virker og vandstand kan bevares.

Der er løbet meget vand gennem å og sø siden starten af 2021, og vores miljøminister har skiftet position. I sit oplæg til vandplanerne 2022-27 er ministeren fuldstændig klar i spyttet. På side 135-136 i materialet skriver hun, at rekreative og kulturhistoriske aspekter skal vægtes, når der skal findes løsninger. Her nævner hun specifikt Tange Sø. Desuden gør ministeren det klart, at der ikke er plads til særlige krævende projekter i de afsatte statslige midler.

Jeg gad nok vide, om tiden er inde til at bruge et trecifret millionbeløb på et uoverskueligt graveprojekt? Hvad med kæmpe vindmøller, gas-udfasning, klimasikring? Jeg tror, der er brug for midlerne her. Og nu vil Bjerringbros fjernvarme igen kigge på den 100 procent grønne varmepumpe-energi fra værket og søen. Også nye vinde, og tak for dem.

Derfor blev jeg overrasket, da Favrskov Kommune sidste uge igen var fremme og insistere på, at der skal graves i flere år og for svimlende millionbeløb, de ikke selv skal betale, for at sætte to nabokommuner på den anden ende med tumult og splid i mindst et årti.

For nogle måske-fisk i deres egen åstrækning.

Det ligner manglende politisk tæft efter ministerens seneste melding om balance.

Men nu har vores lokale politikere i Silkeborg og Viborg muligheden for at lade fornuften råde og sende et stille signal til ministeren om, at arbejdsgruppens resultat i 2021 »har talt«, og at der skal lyttes til den lokale fornuft.

I kan alle 2 x 31 blive lokale sø-helte, hvis I nu kan være med til at slutte 30 års indædt kamp i overensstemmelse med jeres egne borgere og med ministerens nye position, hvor lokale rekreative og kulturelle værdier vægtes - og tingene ikke dikteres af smalle hensyn til vandrefisk og tvivlsomme løsninger.