Grødeskæring i Gudenåen: Ret fokus på det positive ved naturen oven vande

GRØDESKÆRING Gudenåen giver til stadighed anledning til meningsudvekslinger.

Både blandt os politikere og også blandt borgerne.

Må vi slå grøde? Giver det skade? Er det et middel eller ikke?

Nu har jeg kæmpet denne kamp i snart seks år.

Jeg er udmærket klar over, at grødeskæring ikke er den eneste løsning. Det behøver ingen blive ved at fortælle mig. Men grødeskæring er et af midlerne, og vi kan få lov.

Problemet ligger i, at vi som kommune ikke har fulgt regulativet i mange år, og en ekstern miljøadvokat har ad to omgange personligt sagt til mig:

»Grunden til I ikke må skære ekstra og rense op er fordi, I ikke i væsentligt år har brugt det som et middel. Det er derfor det nuværende regulativ vurderes ulovligt.«

Med væsentligt år, spurgte jeg ham, hvor mange år er det?

»Det er en vurdering.«

Det vil sige, fordi det ikke har været nødvendigt i »væsentligt år«, fra regulativet blev lavet at anvende ekstra skæring og oprensning, så er det vurderet ulovligt at anvende, med mindre biologer er ind over.

Det er den væsentligste grund.

Den næste grund er så, at vi har biologer som fokuserer på det, som er under vand frem for det oven vande. De er åbenbart i deres fulde ret til at vægte det højere.

Hvad nu hvis vi rent faktisk tog alle plussiderne med - fuglelivet, krible krable biodiversiteten, fremdrift af sjældne blomster ved afgræsning af kvæg. Alt det vi lige nu kvæler og fordriver. Gav det den opmærksomhed og beskyttelse det fortjener.

Jeg spurgte ind på det sidste møde, vi havde for en måned siden med den eksterne miljøadvokat, om biologerne må fokusere på det positive ved grødeskæring og holde sig til det, hvis vi beder om det?

»Den enkelte biolog i forvaltningen må gerne undlade at beskrive det positive, hvis vedkommende hellere vil fremhæve det negative. Det er helt op til deres individuelle samvittighed og deres egen faglige vurdering,« var svaret jeg fik.

Det vil hermed sige, at hvis vi har biologer, som personligt er imod grødeskæring, så må de gerne vægte det negative i deres rapporter.

Kan de ikke udelukke skade, så må de gerne afvise.

Udelukke er ikke det samme som »bevise skade«, for det skal de nemlig ikke ...

Konklusionen er »Regulativet vurderes ulovligt og kan kun anvendes, hvis de rette biologer kommer ind over og rent faktisk ønsker at vægte naturen oven vande.«

Jeg er godt klar over, at jeg er krads lige nu i mit skriv, men jeg kan simpelthen ikke holde ud, at nogen mener de har patent på sandheden om grødeskæring, når det er »en vurdering«.

Hvad så med os, som rent faktisk ønsker at passe på naturen og biodiversiteten og ikke lade det drukne. Vi bliver konstant stemplet som dem, der vil ødelægge naturen.

Jeg ønsker bare vi får beskrevet tydeligt hvilke positive ting vi får for naturen også ved skæring.

Vi mangler helt klart plussiden som fremhævet.

Jeg håber dog stadig, vi får EU og miljøstyrelsen med på nogle forsøg, for politisk får jeg aldrig flertal i Silkeborg til at bede biologer om at vægte den positive vinkel og beskrive den. Det har jeg erkendt. Dog giver jeg ikke op.

Men lad nu være med at slå os i hovedet, som ønsker at passe på naturen oven vande.

Samt vores borgere.

Lad være konstant at irettesætte os som nogen, der ønsker grødeskæringsmassakre.

Det er slet ikke det, det handler om.

Det handler om beskyttelse af naturen oven vande som også har en berettigelse.

Indlæser debat