Gudenåens tilstand er fortsat i centrum for en livlig debat i Midtjyllands Avis. Foto: Niels Frydenlund

Politisk ideologi i kommunalpolitik

GUDENÅEN På baggrund af en artikel i Midtjyllands Avis (18. juli) med formanden for Ålauget GST, Frands Lauritzen, beskrev de to politikere, Rune Kristensen og Susanne Jakobsen, hver deres syn på Gudenåens tilstand og deres opfattelser af hvilke tiltag, der tjener naturen bedst.

Rune Kristensen mener, at Silkeborg Kommune har strakt sig langt for at nå en forståelse med lodsejerne. Han mener, at der har været en tæt dialog med ålauget, og refererer til et møde mellem lodsejerne og Silkeborg Kommune.

Et møde, hvor Silkeborg Kommune havde indhyret en ekstern advokat til at hjælpe med at tilbagevise den kritik af kommunens håndtering af Gudenåens vandstand og ødelæggelsen af Natura 2000 området langs åen, som lodsejerne har fremført.

En advokat, der valgte at overse, at Natura 2000 lovgivningen pointerer, at »anden lovgivning ikke tilsidesættes« og derfor docerede ud fra, at grundloven og vandløbsloven kunne tilsidesættes af »hvemsomhelst« i forvaltningen.

Det var det tredje møde, der foregik gennem en ekstern advokat, finansieret af vore skattekroner. Der har ikke været dialog med forvaltningen imellem disse møder.

Rune Kristensen skylder også svar på en række spørgsmål, han fik stillet på et lodsejermøde. Han tog spørgsmålene med hjem i forvaltningen, men trods rykkere er der ikke kommet svar.

At Rune Kristensen så afslutter artiklen med moralsk voksen skældud til Ålauget, må han selv stå for. Den kunne være lige så velplaceret på forvaltningens direktionsgang.

Susanne Jakobsen udtaler sig også i forbindelse med sagen.

Hun er af den mening, at der skal gøres noget ved vandføringen i åen, så naturødelæggelserne mindskes. Hun giver udtryk for en frustration over, at ovennævnte advokat støtter den opfattelse, at forvaltningens personale har ret til at lave deres egen personlige tolkning af, hvordan naturplejen af Gudenåen skal være.

Det til trods for, at byrådet i 2019 vedtog, at man skulle prioritere vandføringen i åen for at kunne overholde de direktiver, fredninger og regulativer, der gælder for Gudenådalen.

Susanne Jakobsen ser positivt på mulighederne for at få lavet forsøg med vandløbspleje på delstrækninger, for at tilgodese vandføringen, og for at se om naturen generelt tager skade, som biologerne hævder, eller om det bare er en påstand, der hænger frit i luften.

Susanne Jakobsen vil blandt andet bruge den kommende studietur til Bruxelles til at undersøge disse muligheder.

Ser man på de to politikeres politiske observans, skinner den tydeligt igennem her.

Den liberale politiker, der ser muligheder for at udfordre fortolkningen af EU-direktiver kontra den socialistisk funderede politiker, der bruger magtapparatet, her kommunens forvaltning, til at tromle egne og forvaltningens holdninger igennem, uden at stille spørgsmålstegn ved metoden. Og oveni krydre det med ord som konstruktiv dialog og sagkundskab.

Indlæser debat