»Der er en første gang for alting, og nu har jeg for første gang måttet forsvare mig offentligt mod påstande om, at jeg ikke er et ordentligt menneske. Jeg har et synspunkt og et ønske om en frit flydende Gudenå, og det vil jeg hævde min ret til at fremføre,« skriver Torben Kaas. Foto: Jakob Stigsen Andersen

Tange Sø: Nej til krigsretorik - men ja tak til fakta og saglighed

GUDENÅEN Her gik jeg og troede, at midtjyder er sindige folk, som sætter pris på en god diskussion. Og så ser jeg mig selv omtalt som en Godfather, der udøver mafiøse trusler mod vores regering. Jeg er skrupelløs, jeg skamrider juraen og jeg holder folk for nar. Det er stærke sager, jeg kan læse i Jarl Gorridsens debatindlæg her i avisen.

Men mere alvorligt, så fejlciterer Jarl Gorridsen mig, og jeg tror, det er bevidst. Det er simpelthen ikke i orden, og han skal holde op.

Debatindlægget drejer sig om Tange Sø og Gudenåen. Jarl Gorridsen ønsker søen bevaret, og jeg og mit forbund ønsker Gudenåen tilbage i sit oprindelige leje fra før, Tangeværket blev opført. Det er vel en ærlig sag at have det ønske. Vi har øje for den naturperle, der ligger på bunden af søen i form af en for Danmark enestående floddal med fart på vandet. Og ja, vi har også øje for, at det vil gøre noget godt for ørredernes og laksenes vandringsmuligheder og dermed for lystfiskeriet langs åen.

Ifølge Gorridsen udøver jeg en mafiøs trussel mod vores regering ved at insistere på, at vi lever i en retsstat, og at retsstaten skal træde til, når loven bliver brudt. Viborg Kommune har i mine øjne begået en undladelsessynd ved ikke at habitatkonsekvensvurdere effekterne af Tangeværkets fire år gamle ansøgning om vandindvindingstilladelse, og Miljøministeriet har svigtet sin opgave som overliggende myndighed ved ikke at minde kommunen om sin forpligtelse til ufortøvet at gennemføre habitatkonsekvensvurderingen. Her griber Gorridsen til sit fejlcitat, hvor jeg fremstår aggressiv og truende i Gorridsens ordvalg. Men det er rigtigt, at vi vil bede EU se på, om EU’s regler er overholdt her, hvis ikke kommunen og staten lever op til sin lovfæstede forpligtelse.

Jeg er også nødt til at imødegå et postulat, som ofte er fremført af Gorridsen. Der er ikke fra hverken Gorridsen selv, Norlys eller andre fremlagt et kompromisforslag, som vil sikre direktivopfyldelse og en bevarelse af søen. Det er rigtigt, at man nu peger på det korte omløbsstryg (Laksestryget), men denne løsning vil med sikkerhed ikke indfri målene i Vandrammedirektivet eller overholde beskyttelseskravene i Habitatdirektivet. Det har selv Miljøstyrelsen slået fast. Den største problemstilling her er direktivopfyldelse for Tange Å, men også for selve Gudenåen er løsningen problematisk. Det ved Jarl Gorridsen godt.

Der er en første gang for alting, og nu har jeg for første gang måttet forsvare mig offentligt mod påstande om, at jeg ikke er et ordentligt menneske. Jeg har et synspunkt og et ønske om en frit flydende Gudenå, og det vil jeg hævde min ret til at fremføre. Ligesom jeg fuldt ud respekterer Gorridsens og med ham mange midtjyders ret til at fremføre deres ønske om at bevare søen.

Indlæser debat