Rasmus Viuff - en skaldesmækkende mimose

»SØSLAGET« Min ringhed er blevet nedsættende omtalt i en leder skrevet af avisens lokalredaktør, Rasmus Viuff, torsdag den 3. august. Sådan noget må man tåle, når man er deltager i den offentlige debat om det betændte »Søslag«. Men jeg vil gerne have lov at tage til genmæle.

Viuff skriver, at mit opslag med kritik af Viborg Kommunes ansættelse af Enhedslistens Peter Sig Kristensen var uden forbindelse til virkeligheden. Det er usandt. Forbindelsen var der. Det ved han udmærket.

Jeg indrømmer gerne, at sagen viste sig at være en storm i et glas vand, men det, jeg skrev, var trods alt med føje. Tilbage er, at jeg fortsat finder det bekymrende, at Viborg Kommune ansætter en højprofileret Silkeborg-politiker, som ønsker, at Gudenåen skal kunne flyde frit som før 1920 - og så lige præcis i den del af Teknisk Forvaltning, hvor man behandler sager om Tangeværket og søen. Den sag vil Peter Sig Kristensen ikke få med at gøre, bedyrer man mig, og det skal da nok passe.

Jeg tillod mig at tænke højt om kombinationen Peter Sig Kristensen og Natur & Miljø-afdelingen i Viborg Kommune og nævnte Peter Sig Kristensen ved navn. Den slags ynder man ikke på Midtjyllands Avis, og Rasmus Viuff anbringer da også sig selv som en anden mimose højt oppe på en moralsk hest. Men han smækker skaller.

Han sidder nemlig langt fra dadelfrit og sikkert deroppe. Som Midtjyllands Avis lokalredaktør har han for fire år siden de facto erklæret sig som dedikeret tilhænger af en meget indgribende løsning på spærringsproblemet ved Tangeværket.

Det gjorde han i samklang med erhvervsmanden Rene Birch, Ans, i foråret 2019. På det tidspunkt var ejeren af værk og sø, det daværende Eniig, en overgang indstillet på at sælge begge dele til Rene Birch og et konsortium af velhavere, Birch havde samlet omkring sig.

Den plan brød jeg mig ikke om, for den osede langt væk af en standsning af turbinerne og et længere gravet omløbsstryg. Rene Birch følte sig misforstået i mine indlæg og indbød mig til et pressemøde. Her er, hvad Viborg Stifts Folkeblad skrev efter mødet 30. juni 2019:

»I et klubhus ned til søen havde René Birch inviteret Bjarne Nilsson, der længe har stået som Gudenaacentralens ukronede beskytter og fortaler.

Enigheden blandt René Birch (og to andre deltagere, min tilføjelse) var meget tydelig, og nedgørelsen af deres opponent - der vel at mærke var inviteret som gæst - var ganske ubehagelig at være vidne til, og det synliggjorde om noget den til tider religiøse og konspiratoriske debat om Tange Sø.«

Denne »nedgørelse« af mig stod først og fremmest Rasmus Viuff for. Det var han bestilt til, kom det mig for. Det, jeg troede, var et pressemøde, fik han hurtigt forvandlet til et tredjegradsforhør af mig med indlagte angreb på min moralske habitus. Vi var ellers begge to som journalister kommet for at stille spørgsmål til René Birch og få uddybet hans planer.

Rasmus Viuff tildeler typisk sig selv rollen som objektiv, neutral reporter af træfningerne i »Søslaget«. Det er Viuff ikke. Han er arg modstander af både sø og værk. Men skjuler det helst for sine læsere

Imens Viuff forvandlede sig til en ildspyende PR-drage for Rene Birch, trak Eniigs ledelse heldigvis tæppet væk under dem begge. Her indså man, at sø og værk er en del af energiselskabets dna.

Nu kæmper arvtageren, Norlys, for at bevare et fungerende Tangeværk med tilhørende sø. For begge dele kan lade sig gøre, hvis man realiserer det korte, slyngede omløb, »Laksestryget«.

Svar:

Kære Bjarne Nilsson

Jeg er hverken modstander af Tange Sø eller Tangeværket eller har ført en PR-kampagne for René Birch. I vores journalistik tager vi ikke stilling til de forskellige sager, vi beskriver.

På lederplan har Midtjyllands Avis til gengæld opfordret til, at 25 års debat om søen og værket finder en endelig løsning, der kan skabe ro om sagen. Ligeledes har Midtjyllands Avis på lederplan talt for en bevarelse af søen.

I forhold til mødet i klubhuset ved Ans Søbred så husker jeg det for, at der var tvivl om din rolle. Jeg regnede med, at du var indbudt som sø-tilhænger, som du også selv beskriver forløbet. I stedet fortalte du, at du var der som journalist.

Jeg erindrer ikke noget tredjegradsforhør.

Med venlig hilsen og med ønsket om en snarlig løsning på Tange Søs fremtid

Rasmus Viuff

Indlæser debat