På fotoet ses de af præsterne, der deltog i processionen i forbindelse med præsteindsættelsen. Det var lokale præster, samt præster fra de grundtvigske valgmenigheder. Fra venstre Kirsten Høg, tidligere Odder Valgmenighed samt sognepræst i Nim gennem mange år. Margrethe Barfoed, fhv. valgmenighedspræst i Bering. Anders Engrob Jørgensen, sognepræst Levring-Hørup. Mikael Kongensholm, sognepræst Hinge-Vinderslev. Poul Erik Knudsen, provst for Ikast-Brande provsti. Charlotte Rune Nissen, valgmenighedspræst Kjellerup og Omegns Valgmenighed. Marianne Gyldenkærne, valgmenighedspræst i Bøvling Valgmenighed. Karen Marie Ravn, fhv. valgmenighedspræst Kjellerup og Omegns Valgmenighed. Signe Høg, sognepræst i Mårslet og medlem af Den danske Præsteforenings hovedstyrelse. Foto: Marianne Weigelt Kristensen

Præsten er i hus: Indsættelse i Kjellerup

KJELLERUP Søndag eftermiddag indsatte provst i Ikast-Brande Provsti, Poul Erik Knudsen, den nye valgmenighedspræst i Kjellerup, 47-årige Charlotte Nissen, som gennem en årrække har været sognepræst i Mariehøj Sogn i Silkeborg.

Indsættelsen foregik i Hørup Kirke i Kjellerup.

Efter gudstjenesten, hvor blandt andre 13 præster deltog, var der sammenkomst i valgmenighedens sal på Kirkebakken for cirka 60 deltagere til sang og kaffebord.

Charlotte Nissen er den nye præst i Kjellerup og Omegns Valgmenighed. Foto: Martin Ballund

Indlæser debat