Byrådssalen i Silkeborg. Foto af så mange som muligt af byrådsmedlemmerne Foto: Jakob Stigsen Andersen

Vi ønsker ikke at røre ved de små plejecentre

BESPARELSER I den evige jagt på politiske dagsordener frem mod et folketingsvalg er det velvoksne råderumskatalog i Silkeborg Kommunes arbejde med budgettet for 2023 blevet genstand for flere lokale folketingskandidaters glubske politiske blik.

Har man fulgt arbejdet omkring budget 2023 gennem det seneste halve år, vil man vide at vi på tværs af alle udvalg har skullet finde såkaldte råderumsforslag i vores respektive udvalgsområder.

En del af processen har været, at de forskellige råderumsforslag har været drøftet i de enkelte udvalg, hvorefter de skal være genstand for en drøftelse og prioritering i byrådet.

I første omgang på byrådets budgetseminar i slutningen af august og videre i det politiske arbejde med budgettet.

I ældreudvalget er vi blevet præsenteret for fire råderumsforslag. Lukning af små plejecentre, lukning af daghjemspladser, lukning af brugerstyrede aktivitetscentre og nedjustering af rengøring.

Hele udvalgets holdning til disse fire forslag har været meget klar fra starten. Vi mener ikke, at nogle af disse fire forslag er den rette vej at gå. Faktisk så vi helst, at vi lagde de fire forslag i mølposen.

Men i respekt for den politisk besluttede proces har vi sendt hele baduljen videre til byrådets behandling.

Vi, i ældreudvalget, mener ikke, at vi alene skal tage en sådan prioritering, men lade hele byrådet være en del af det. Hvilket i øvrigt også er en del af den politisk besluttede proces.

Nu er det så råderumsforslaget vedrørende lukning af de små plejehjem, som folketingskandidaterne er blevet opmærksomme på.

Et forslag som vi i udvalget i bund og grund ikke mener er gangbart.

Både fordi det er folks hjem, men også fordi vi står i en situation, hvor vi mangler plejehjemspladser.

Vi ser desuden de små plejecentre som en ressource i vores lokalområder. De kan noget helt særligt selvom de koster mere at drive. For der skal være skønt at bo - både i by og på land.

Hvis vores lokale folketingskandidater lyttede til deres partikolleger og i øvrigt læste de politiske beslutninger ville de vide, at ældreudvalget ikke ønsker at lukke de små plejecentret, men i respekt for en politisk beslutning lader det være op til byrådet, og ikke udvalget, at prioritere!

Vores håb er, at der nu ikke piskes en større stemning op, udelukkende fordi vi nærmer os et folketingsvalg.