Motorvej: Urealistiske drømme om vækst

MOTORVEJ Som en af de mange motorvejstruede i den nordvestlige del af Silkeborg Kommune, har det været overraskende at opleve, hvor udbredt forventningerne om motorvejens afkast i form af en stor erhvervsmæssig og befolkningsmæssig vækst, der kan ventes i Kjellerup og Thorning med en linjeføring midt mellem de to byer.

Når man kigger i de ”analyser/forudsigelser” som Hærvejskomiteen har fremlagt er det dog meget usikkert, om vækstforventningerne her i området er realistiske. Det er nødvendigt at være opmærksom på følgende:

1. Effekterne kan først påregnes, når hele motorvejen er etableret.

2. Effekterne skal på sigt fordeles på måske 24 kommuner (Hærvejskomiteens egne beregninger)

3. Ingen har forsøgt at fordele effekterne ud, hverken på kommune- eller lokalområde- niveau.

Samtidig er det skønnede antal varige arbejdspladser i fremstillingserhverv, som vejen totalt skulle skabe (1800) kun på 3 promille af det nuværende antal arbejdspladser i de 24 kommuner. Skabes der så vækst blot man har en mindre by tæt ved en motorvej?

Per Homann Jespersen, trafikforsker på RUC, udtalte allerede efter Hærvejskomiteens første rapport:

”Motorveje kan godt give vækst, men ikke nødvendigvis dér hvor motorvejen fører hen. Man kan snarere sige, at motorveje er gode til at omfordele vækst, siger han, der mener, at Hærvejsmotorvejen flytter flere virksomheder til Aarhus- og Herning-området, hvor arbejdskraften lettere vil kunne komme frem. Han mener således ikke, at der pludselig opstår et nyt erhvervsudviklingsområde langs den nye motorvej.

Vi vil gerne anerkende, at motorvejen har store potentialer for både at levere en bedre transportafvikling i forhold til rute 13 og på sigt tage noget af belastningen på E 45. Men om ønsket om, at opnå den store udvikling i Thorning og Kjellerup har nogen gang på jorden, er meget tvivlsomt. Det skyldes at Kjellerup ikke opnår nogen styrkeposition blot ved at ligge nogle kilometer fra en motorvej, når der kun er få kilometer til Viborg (21) og Silkeborg (14). Begge byer med langt større tiltrækningskraft for både erhverv, arbejdskraft og bosætning. De vil altså få gavn af »sugeeffekten«.

Kjellerup risikerer derimod at blive ramt af, at en motorvej kun giver ganske få passagemuligheder og langt lettere adgang til Viborg, hvilket vil betyde et tab af store dele af Kjellerups handelsopland mod nord og vest. Kjellerups mulighed for at få en væsentlig udvikling baseret på Hærvejsmotorvejen blev allerede forpasset, da forligspartierne sagde nej til den oprindelige korridor B og linjeføring Ø2 (lige øst om Kjellerup til Silkeborg).

Derfor er vores appel til Kjellerup og Silkeborgs Kommune: Lad nu være med at sælge os herude til fordel for nogle »guld-fugle« på taget. Det må da være i alles interesse at få undersøgt reelle alternativer i VVM-undersøgelsen, hvor flere vil kunne få gavn af dem. Og færre gener.