Hallerne i Sjørslev, Thorning og Kjellerup får store problemer med at klare sig økonomisk fremover, påpeger Kern Oddershede og Anders Hartvig.

Ny tildelingsmodel slagter tre lokale haller

HALTILSKUD Kultur-, fritids-, outdoor- og idrætsudvalget har sammen med repræsentanter fra forvaltningen før sommer været rundt til dialogmøder hos kommunens syv selvejende haller.

Formålet har været at få en god snak om de udfordringer og muligheder, som hallerne står over for, efter de har modtaget forslag til en ny tilskudsmodel.

Ingen kan efterfølgende være i tvivl om, hvor meget hallerne betyder for de små lokalsamfund, når vi snakker trivsel og velfærd, sport, motion og bevægelse, kulturelt - men ikke mindst socialt. Hallerne varetager nemlig en særlig og vigtig rolle for borgerne - og dermed også for kommunen.

Vores udvalg har fået til opgave at forsøge at ensrette vilkårene for selvejende og kommunale haller. I forlængelse af møderne er der i en helt ny model nu forsøgt at tage hensyn til befolkningsgrundlag, sociodemografi, parkering og skolernes brug.

Områderne er meget forskellige. Det samme er hallerne, deres funktion og økonomi; hvorfor de sætter spørgsmålstegn ved måden vi sammenligner på!

Det der bekymrer os i Venstre, er at de tre haller i den nordlige del af kommunen bliver sorteper i den nye aftale, da kun hallerne i Sjørslev, Thorning og Kjellerup skal sættes yderligere ned i tilskud.

Hallerne har siden den forrige ændring af tildelingsmodellen i 2020 været særdeles samarbejdsvillige og uden videre accepteret en reduktion med 10 procent pr. år i tilskud i fem år. Det skal de nok klare. Ikke mindst fordi aftalen indeholdt en ny 5-årig periode uden yderligere reducering, altså gældende for en tiårig periode.

Det hallerne så undrer sig over nu, er hvorfor den 10-årige aftale allerede skal genforhandles efter få år?

Selv med en 10 års indfasning af den nye model, kommer vi til at smadre lokalsamfundene i Sjørslev, Thorning og Kjellerup.

De tre haller vil ikke kunne overleve den store reducering der er lagt op til, så vi foreslår, at det beløb som kommunen sparer på denne konto - nemlig 1,2 millioner kroner om året, fordeles på de tre hårdt ramte haller og dermed muliggør en fortsættelse som selvejende.

Alternativt kan resultatet meget vel blive, at vi får tre nye kommunale haller. Implementering af det nye forslag fra Silkeborg Kommune er vi nemlig bange for fører til lukning om nogle år.

Indlæser debat