Rettelse om jul i Kjellerup

KJELLERUP I årets store julekatalog i Kjelerup Tidende har der indsneget sig en enkelt fejl, som de fleste mennesker nok allerede har rettet på egen kalender.

Der står nemlig, at der den 28. december er julehygge på Peters Pladsen ved SuperBrugsen i Kjellerup, hvor man får udleveret et juledekorationssæt.

Datoen er naturligvis den 28. november. Vi beklager fejlen. v