De gamle skovridere repræsenterer fortiden

NATUR I et indlæg i Midtjyllands Avis for nylig udtrykker forhenværende statsskovrider Niels Juhl Bundgård (NJP) sin forargelse over journalist Rasmus Viuffs (RV) leder »Skovkampen fortsætter«. Der udtrykkes forargelse over, at RV tillader sig at optræde som »kloge Åge«, at han vover at angribe Kristian Pihl Lorentzen (KPL) og at han beskylder ham og dem for at være dumme, skingre og buldre løs med misinformation.

Det er efter min mening en meget ømskindet fortolkning af lederen, som taler om, at debatten er skinger på begge sider.

Jeg er sikker på, at RV ikke opfatter skovfolkene som dumme og udbredere af misinformation, men hvordan det i øvrigt forholder sig i så henseende i relation til KPL er en anden sag, som hver enkelt jo må tage stilling til. Kritiske indlæg mod ham af forskellige debattører har været særdeles talrige.

Det er meget overraskende, og i virkeligheden forstemmende, at se pensionerede skovfolk, åbenbart kritikløst, hoppe på KPL’s vogn, for dermed har de i virkelighed desværre sat deres egen troværdighed på spil. Og nej, skræmmehistorien om typografbillerne var ikke heldig. De danske skove vil ikke forsvinde i et helvede af typografbiller som følge af naturnationalparkernes indførelse!

I den seneste tid har i hvert fald tre forhenværende statsskovridere erklæret sig som modstandere af naturnationalparkerne. Man bliver ikke statsskovrider uden at have en særdeles pæn forstkandidateksamen. De tre skovridere er dygtige, forbilledlige forstfolk, der har ydet en stor, prisværdig indsats gennem deres karrierer.

Men de har taget deres eksaminer for nok et halvt århundrede siden og haft det meste af deres virke, da Statsskovenes primære formål var træproducerende virksomhed, og det sidder dybt i dem, fremgår det af det, de siger. Nu er statsskovenes primære opgave naturforvaltning - og her kniber det med omstillingsparatheden.

Så de gamle skovridere repræsenterer fortiden - men de tegner ikke fremtiden!

Wilhjelmrapporten fra 2001, en rapport, der skulle danne grundlag for en statslig handlingsplan for biologisk mangfoldighed og naturbeskyttelse, konkluderede desværre klart og ret deprimerende, at den danske natur var i en meget miserabel forfatning, at biodiversiteten var stærkt truet, og at meget seriøse foranstaltninger var stærkt nødvendige, bl.a. i øvrigt ved introduktion af urørt skov. Det er disse manende advarsler, et folketingsflertal nu heldigvis forsøger at tage konsekvensen af blandt andet ved at indføre naturnationalparkerne.

Det er ærgerligt, at se pensionerede forstfolk modarbejde dette!

Forkortet af redaktionen